Hotline 0906 303 823

Nhận thông tin qua Email:

máy tính tiền casio 130cr cũ thanh lý

$.00
- Quản lý 4 nhóm hàng, 100 mặt hàng
- Chức năng máy tính
- Hoá đơn không ký tự chữ
- Các chế độ báo cáo : Báo cáo tài chính, Báo cáo định kỳ, Báo cáo mặt hàng, báo cáo nhóm hàng.
- In kim khổ 44mm
Thêm vào giỏ

Vui lòng gọi số 0906.303.823 để được tư vấn và lắp đặt tận nơi từ Huế đến Cà Mau