Hotline 0906 303 823

Nhận thông tin qua Email:

máy tính tiền cũ Casio TE-8000F

Máy tính tiền điện tử casio te-8000f. Quản lý 99 nhóm hàng, từ 200 - 9.999 mặt hàng sử dụng thông thường
- Quản lý từ 5.000 - 60.000 mặt hàng sử dụng bằng mã vạch.
- Mỗi mặt hàng có thể sử dụng theo 8 giá khác nhau (Ngày, đêm, lễ, ...)
- Theo dõi tồn kho từng mặt hàng (tên hàng hóa, số lượng)
- Quản lý 100 đến 500 bàn / phòng karaoke
- Xem chi tiết của một số hóa đơn chưa thanh toán trên màn hình.Thêm vào giỏ

Vui lòng gọi số 0906.303.823 để được tư vấn và lắp đặt tận nơi từ Huế đến Cà Mau