Hotline 0906 303 823

Nhận thông tin qua Email:

máy tính tiền cũ Casio TE-8000F

Máy tính tiền điện tử casio te-8000f. Quản lý 99 nhóm hàng, từ 200 - 9.999 mặt hàng sử dụng thông thường
- Quản lý từ 5.000 - 60.000 mặt hàng sử dụng bằng mã vạch.
- Mỗi mặt hàng có thể sử dụng theo 8 giá khác nhau (Ngày, đêm, lễ, ...)
- Theo dõi tồn kho từng mặt hàng (tên hàng hóa, số lượng)
- Quản lý 100 đến 500 bàn / phòng karaoke
- Xem chi tiết của một số hóa đơn chưa thanh toán trên màn hình.Thêm vào giỏ

Tư vấn, hỗ trợ, giao hàng toàn quốc. Tel : 0934.010.552