Hotline 0906 303 823

Nhận thông tin qua Email:

May tinh tien cu Topcash Al-K1

MÁY TÍNH TIỀN - ECR dùng cho NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN...Chức năng thông minh: Tìm tên hàng theo ký tự alphabet (thay cho việc nhập tên hàng theo mã số) nên không cần nhớ mã hàng hóa, không cần sử dụng số mã vạch;Quản lý đến 6.000 mặt hàng / mã vạch ; Quản lý 100 bàn tiệc; Quản lý giá bán, giá vốn, giá hội viên; Có sẵn màn hình khách; Kiểu in nhiệt, khổ giấy 57 mm; Hoá đơn in chi tiết (tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền).

Thêm vào giỏ

Tư vấn, hỗ trợ, giao hàng toàn quốc. Tel : 0934.010.552