Hotline 0934 010 552

Nhận thông tin qua Email:

Máy tính tiền cũ Casio SE-S400

Máy tính tiền Casio SE-S400, Quản lý 3000 mã hàng PLU, Phím bán hàng nhanh 75 món, quản lý tồn kho từng mặt hàng, báo cáo doanh thu hàng ngày, Quản lý 50 bàn / phòng. bao gồm bộ phần in bill khổ 57 mm, tích hợp két đựng tiền. Màn hình trước (User Display): hiển thị 10 dòng, Mán hình Cho khách (Customer Display): Hiển thị 2 dòng ( 1 dòng tên món hàng, 1 dòng giá tiền).
Thêm vào giỏ

Tư vấn, hỗ trợ, giao hàng toàn quốc. Tel : 0934.010.552